I dagsläget består Visit av:

Stina Blind, ordförande

Kaj Merstrand (Stenmans Café), vice ordförande

Rebecca Hansson (SES Nordic), ledamot

Johan Ekbäck (Mio Möbler), ledamot

Ante Olofsson (Vilhelmina Taxi), ledamot

Annika Andersson (kommunrep.), ledamot

Magnus Johansson (kommunrep.), ledamot

Kenth Löfgren, ledamot